TABUNG WAKAF KHAS GALERIA PELAJAR, ...

ALAT : GALERIA PELAJAR
RAISED : RM 527.00
GOAL : RM 500,000

0.105%

TABUNG WAKAF KHAS MESIN ELEKTROFORE...

ALAT : PERALATAN MAKMAL
RAISED : RM 910.00
GOAL : RM 290,000

0.314%

TABUNG WAKAF KHAS KLINIK JAGAAN LUK...

ALAT : KLINIK PENJAGAAN LUKA & STOMA
RAISED : RM 650.00
GOAL : RM 700,000

0.093%

TABUNG WAKAF KHAS BAS PELAJAR KAMPU...

ALAT : BAS
RAISED : RM 1810.00
GOAL : RM 700,000

0.259%

TABUNG WAKAF KHAS MAKMAL FORMULASI ...

ALAT : PERALATAN MAKMAL
RAISED : RM 1645.00
GOAL : RM 800,000

0.206%

TABUNG WAKAF KHAS KLINIK BERGERAK, ...

ALAT : KLINIK BERGERAK
RAISED : RM 908.00
GOAL : RM 2,220,000

0.041%

TABUNG WAKAF KHAS KERUSI PERGIGIAN ...

ALAT : KERUSI PERGIGIAN
RAISED : RM 640.00
GOAL : RM 3,400,000

0.019%